Elavfall

Allt som drivits med sladd eller batteri räknas som elavfall när det ska slängas. Elavfall ska lämnas till en återvinningscentral eller till en butik som säljer elektronik.

Lysrör innehåller kvicksilver – ett av de allra farligaste miljögifterna. Lämna lysrören på en återvinningscentral så tar vi hand om kvicksilvret på ett säkert sätt. Glaset och metallen renas och återvinns.

Metall och elektronikavfall från ljuskällor sorteras ut och återvinns. Lyspulvret återanvänds. Glaset renas och återanvänds och plaster går till energiåtervinning.

De miljöfarliga ämnena tas om hand. Även metaller, plast, trä- och tygdelar och ädelmetaller återvinns.

De miljöfarliga ämnena plockas bort och behandlas för sig. Även metaller, plast, trä- och tygdelar och ädelmetaller återvinns.

Du som bor i villa får en box där du kan lägga småel som du vill bli av med. Boxen tömmer vi under april och oktober samtidigt som vi hämtar dina vanliga sopor. När du vill ha boxen tömd, ställ den ovanpå soptunnan. Det ingår automatiskt i din ordinarie sophämtning och kostar inget extra att få tömd. Syftet med småelsboxarna är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall.

Det här kan du lägga i boxen:

Småelektronik som  mobiltelefoner, sladdar, rakapparakter, ljuskällor som glödlampor, LED-lampor och lågengerilampor. Uppladdningsbara batterier och engångsbatterier. Har du elavfall som är för stort att lägga i boxen kan du lämna det på någon av våra återvinningscentraler.

Du har rätt att kostnadsfritt lämna tillbaka elavfall där du köper elektronik. (Det kallas producentansvar.) Läs mer om återvinning av elektronik på Elkretsens hemsida.

Från och med 2017 kommer det att finnas möjlighet att lämna in småelektronik, batterier och ljuskällor i särskilda behållare på City Gross i Bydalen och på Ica Matfors. Det kan tillkomma fler inlämningsplatser under året.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.