Johannedals återvinningscentral

På Johannedals återvinningscentral tar vi emot till exempel farligt avfall, grovsopor, trädgårdsavfall från privatpersoner. Du kan lämna in saker och kläder till Erikshjälpen Second Hand. Du kan också skänka sport- och friluftsutrustning till Fritidsbanken.

 

Från 1 januari 2023 är det en ny lag för hantering av byggavfall. Kravet är att du som i en icke yrkesmässig roll producerar byggavfall ska sortera avfallet där det upp kommer, innan du åker till återvinningscentralen.

I samband med lagförändringen uppdaterar vi skyltningen på våra återvinningscentraler, efter det nordiska gemensamma skyltsystemet. De skyltar och containrar som vi har lagt till är nedanstående. Övriga skyltar kommer vi att byta ut i början av 2023. Orsaken till lagändringen är att öka återvinningen och att minska graden av deponering.

 

Besöksadress: Johannedalsvägen 65, 863 36 Sundsbruk

Här nedanför ser du våra ordinarie öppettider. Vissa dagar under året är återvinningscentralen stängd. För att se öppettider för  ett visst datum, använd den gröna kalendern.

måndag – torsdag: 09.00 – 20.00
fredag: stängt
lördag – söndag: 09.00 – 15.00

Stängt 23 mars och 16 november 2023. Svartviks återvinningscentral har extraöppet klockan 12.00 – 20.00 dessa dagar. Stängt även alla röda helgdagar samt påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

På våra återvinningscentraler kan du lämna in saker och kläder till Erikshjälpen Second Hand. Du kan också skänka sport- och friluftssutrustning till Fritidsbanken. Det kan vara utrustning som skidor, ryggsäckar, skridskor, skateboards och flytvästar.

Fritidsbanken lånar sedan ut de insamlade sakerna och på så sätt får fler möjlighet att komma i rörelse och uppleva nya saker. Fritidsbanken finns på Sallyhillsvägen 9B och finns också med på olika event vid skollov och på skolbesök.

Läs mer om Fritidsbanken här.

Återvinningscentralerna är till för avfall från privatpersoner, men vissa saker ska du lämna någon annanstans. Vi har samlat några exempel:

 • Alla registrerade fordon: Lämnas till bildemontering.
 • Ensilageplast: Lämnas till Ensilageplast Svensk Retur. För information om inlämningsställen: www.svepretur.se, info@svepretur.se, 0771 – 11 11 22
 • Frityrolja, matfett: Hämta en fettratt hos oss på Stuvarvägen 17 eller på någon av våra återvinningscentraler. Skruva fast tratten på en petflaska där du kan samla upp matfett. Släng sedan flaskan i soppåsen där hemma.
 • Fyrverkerier och smällare: Lämnas till Polisen. Ring 114 14
 • Gasoltuber, kolsyrepatroner, helium: Lämnas till återförsäljare.
 • Läkemedel: Lämnas till ett apotek.
 • Brännbart restavfall: Lägg i din gröna soptunna.
 • Matavfall: Lägg i din bruna tunna för matavfall.
 • Sprutor och kanyler: Lämnas till ett apotek.
 • Sprängämnen, vapen, ammunition: Lämnas till Polisen. Ring 114 14

 • Återvinningscentralerna är endast till för privatpersoner, inte för verksamheter.
 • Personbilar inklusive släp får ha en maxvikt på 3,5 ton (endast bilar för B-körkort).
 • Följ skyltning och personalens anvisningar.
 • Det är förbjudet att röka eller vara påverkad av alkohol på anläggningen.
 • Endast genomskinliga säckar är tillåtna, med korrekt sorterat innehåll. Andra säckar behöver du tömma och sortera på plats.
 • Det är inte tillåtet att hämta material från containrar/behållare (stölder polisanmäls).
 • Arbetsmiljöverkets regelverk angående tunga och frekventa lyft gäller. Personalen är därför inte skyldiga att hjälpa till med avlastning/lossning.
 • Tomgångskörning får ske i högst en minut. Läs mer om tomgångskörning på Sundsvalls kommuns webbplats.
 • Av säkerhetsskäl ska små barn sitta kvar i bilen under besöket. Målsman ansvarar för barn.
 • Ska du lämna asbest finns några saker att tänka på. Läs mer om det här nedanför.

Asbest kan finnas i till exempel eternitblomlådor, fönsterbänkar, tak- och väggplattor och ventilationskanaler. Det kan också finnas som isolering i oljepannor och på varmvattenrör samt i äldre kakelfogar och kakelfix.

Regler för att lämna asbest

 • Du får lämna max 50 kg asbest utan att föranmäla besöket.
 • Ska du lämna mer än 50 kg kan du bara göra det på vardagar. Föranmäl besöket till kundservice, 020-120 25 00, minst en dag innan besöket. Ange då vilket datum och vilken tid du planerar att komma.
 • När du kommer till återvinningscentralen, anmäl direkt till personalen att du vill lämna material som innehåller asbest.
 • Du ska själv lyfta in asbesten i anvisad container.
 • Asbest ska vara förpackad i byggplast eller tjocka plastsäckar (minst 0,2 mm) och varje förpackning får väga max 10 kilo.
 • Förpackningarna ska vara ordentligt förslutna och märkta med ”asbest”.
 • Om förpackningarna inte är tillräckligt förslutna kommer personalen att be dig att åtgärda de eventuella bristerna, för att få lämna materialet på någon av våra återvinningscentraler. Observera att det inte är tillåtet att hålla till på återvinningscentralerna för att förpacka eller åtgärda brister.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.