Kretsloppsparken

På Kretsloppsparken tar vi emot till exempel farligt avfall, grovsopor, trädgårdsavfall. Du kan också lämna saker till återbruk i Sportotekets behållare eller i Erikshjälpens container.

 

query_builder

Besöksadress: Knävland 164, 855 90 Sundsvall

måndag 07.00 – 19.00
tisdag – torsdag 09.00 – 19.00
fredag 09.00 – 17.00
lördag 09.00 – 15.00

På alla återvinningscentraler kan du lämna fungerande och fina saker till Erikshjälpens Second Hand. De har också en butik på Kretsloppsparken där du kan köpa begagnade saker till förmån för välgörande ändamål.

Du kan också lämna begagnad sportutrustning som går till Sportoteket.
Läs mer om Sportoteket här.

Återvinningscentralerna är till för avfall från privatpersoner, men vissa saker ska du lämna någon annanstans. Vi har samlat några exempel:

 Bilar, husvagnar, mopeder  Lämnas till bildemontering.
 Ensilageplast  Lämnas till Ensilageplast Svensk Retur. För information om inlämningsställen:
www.svepretur.se, info@svepretur.se, 0771 – 11 11 22
 Frityrolja, matfett  Hämta en fettratt hos oss på Stuvarvägen 17. Skruva fast tratten på en petflaska där du kan samla upp matfett. Släng sedan flaskan i soppåsen där hemma.
 Fyrverkerier och smällare  Lämnas till Polisen. Ring 114 14
 Gasoltuber, kolsyrepatroner  Lämnas till återförsäljare.
 Läkemedel  Lämnas till närmaste apotek.
 Hushållsavfall  Lägg i din gröna soptunna för hushållsavfall.
 Matavfall  Lägg i din bruna tunna för matavfall.
 Sprutor och kanyler  Lämnas till närmaste apotek.
 Sprängämnen, vapen, ammunition  Lämnas till Polisen. Ring 114 14

 • Endast genomskinliga säckar är tillåtna. Andra säckar kommer du att behöva tömma och sortera på plats.  För att räknas som genomskinlig ska det gå att se genom säcken och urskilja vad som ligger i den.
 • Säckar som innehåller olika material ska sorteras.
 • Avfall ska sorteras enligt instruktionerna vid varje container/behållare.
 • Följ personalens anvisningar, fråga om du är osäker.
 • Det är inte tillåtet att hämta material från containrar/behållare (stölder polisanmäls).
 • Återvinningscentralerna är endast till för privatpersoner, inte för verksamheter.
 • Personalen följer Arbetsmiljöverkets regelverk angående tunga och frekventa lyft. De är därför inte skyldiga till att hjälpa till med avlastning/lossning.
 • Följ vägmarkeringar och skyltning (allmänna trafikregler gäller).
 • Av säkerhet bör små barn sitta kvar i bilen under besöket på återvinningscentralen. Målsman ansvarar för sina barn.
 • Personbilar inklusive släp får ha en maxvikt på 3,5 ton (endast bilar som kan köras på B-körkort).
 • Rökning och alkoholpåverkan är förbjuden.
 • Asbest ska vara inslaget i plast när det lämnas. Asbestmängder så stora att de kräver lastning och lossning med maskin ska föranmälas till kundservice, 020-120 25 00.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.