Arbetet fortgår med byte av vattenmätare

På grund av oklara leveransbesked har vi fortsatta svårigheter med att få den mängd vattenmätare som vi behöver. Det leder till att utbytestakten inte blir lika snabb som den vi planerat för, men vi fortsätter byta mätare i den takt de kommer in.

När det blir din tur att byta vattenmätare återkommer vi med en avisering om detta minst 2 veckor innan det är dags. Om du har byggt ett nytt hus debiteras du med en uppskattad schablon tills dess att din vattenmätare kan installeras.

Mer om byte av vattenmätare

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.