Års- och hållbarhetsredovisning

Läs om hur vi synliggör vårt arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i vår års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Det har varit ett bra år både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Ekonomiskt har det gått enligt plan för vattenbolagen. En stor ökning av inlämnat avfall vid våra återvinningscentraler gör att avfallsbolaget, Reko, har ett något sämre resultat än planerat.

Hållbarhet

När man pratar hållbarhet så rör det oftast bara den miljömässiga hållbarheten. Den är oerhört viktigt och central i vårt arbete. Andra hållbarhetsfaktorer vi tar hänsyn till är den ekonomiska och den sociala hållbarheten. Bland annat får du en inblick i arbetet med vår uppförandekod.

I vår års- och hållbarhetsredovisning får du en helhetsbild över hur det går för MittSverige Vatten & Avfall och hur vi verkar för ett hållbart samhälle.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.