Förpackningar och tidningar

På en återvinningsstation, eller i behållare för förpackningar, ska du bara slänga just förpackningar och tidningar. Däremot inte diskborsten. Vad det beror på kan du läsa mer om här. Förpackningar av papper, plast eller metall kan du även få hämtade hemma utan kostnad.

För varje förpackad sak du köper betalar du en förpackningsavgift. Den bekostar återvinningen av materialet som förpackningen består av. Du kan lämna alla typer av förpackningar på en återvinningsstation. De sköts av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen och de ser till att förpackningarna återvinns. Om du slänger dem i soporna betalar du för omhändertagandet av förpackningen en extra gång.

Förpackningar av papper, plast eller metall kan du som privatperson få hämtade hemma utan kostnad. Det är TMR som erbjuder den tjänsten, som kallas TMR Pick-Up Service.

Läs mer och anmäl ditt intresse för hushållsnära hämtning av pappers- plast- och metallförpackningar här. 

Om du slänger något som inte är en förpackning, exempelvis en diskborste, i en behållare för förpackningar så kommer den att sorteras ut och brännas. Men först åker den hela vägen ner till Gotland. Onödigt och dåligt för miljön.

Karta över återvinningsstationer

Återvinningsstationer i Sundsvalls kommun, handikappvänliga behållare är märkta med *

 • Alnö, brandstation*
 • Bergsåker, folkets hus
 • Birsta, Maxi ICA*
 • Birsta, Willys*
 • Bredsand, X:-tra
 • Bydalen, intill OKQ8
 • Bydalen, motionsspåret
 • Granlo, bakom vårdcentralen
 • Granlo, Vikingavägen
 • Granloholm, centrum
 • Granloholm, på G-butiken
 • Haga, Tivolivägen/Norrlidsgatan
 • Hemmanet, IP
 • Holm, kyrkan
 • Indal, Tempo
 • Johannedals återvinningscentral
 • Kovland, väg 320 mot Holm
 • Kretsloppsparken
 • Kuben, ICA
 • Kvissleby, f.d. gör det själv-hall
 • Liden, vandrarhemmet
 • Lucksta, affären
 • Matfors, Preem
 • Nacksta, Ingo
 • Nedansjö, IP
 • Norrmalm, Villagatan
 • Sidsjön, fagerdalsparken*
 • Stöde, IP
 • Svartviks återvinningscentral
 • Vattjom, CircleK
 • Viskan, korsningen Viskansvägen/Västra Edebovägen
 • Västra station

*Handikappanpassade behållare

Färgade glasförpackningar

Det är viktigt att du skiljer på färgade och ofärgade glasförpackningar om det ska kunna återvinnas på bästa sätt. Glas går att återvinna hur många gånger som helst. 70 procent av det insamlade glaset blir till nya glasförpackningar. Resten får nytt liv i form av glasfiber.

Bara glasförpackningar får lämnas på återvinningsstationerna – andra saker av glas ska du lämna på en återvinningscentral. Det beror på att inte alla typer av glas kan återvinnas. Vissa saker som är gjorda av glas räknas faktiskt som farligt avfall. Exempelvis glödlampor och lysrör. Porslin, keramik och fönsterglas ska lämnas på en återvinningscentral.

Metallförpackningar

Allt som är gjort av metall och som är en förpackning eller en del av en förpackning ska lämnas till återvinning. Även små metallförpackningar är viktiga att återvinna: om vi samlar in alla kapsyler skulle det kunna tillverkas 2 200 nya bilkarosser varje år.

Eftersom metall kan återvinnas hur många gånger som helst kan återvinning spara enorma resurser. Till exempel kan vi genom att tillverka aluminium av återvunnet material spara 95 procent av den energi som annars hade behövts för att göra helt nytt aluminium.

Värmeljuskoppar ska lämnas på en återvinningscentral

Kommunen har numera ansvaret för insamlingen av värmeljuskopparna. Du lämnar koppar och vekeshållare i behållaren för metallskrot på någon av våra återvinningscentraler (ÅVC). Det beror på att EU:s direktiv för producentansvar ändrades 2015 och värmeljus räknas sedan dess inte längre som en förpackning.

Ofärgade glasförpackningar

Det är viktigt att du skiljer på färgat och ofärgat glas. Om du lägger färgat glas i en behållare för ofärgat glas måste innehållet räknas som färgat. Istället för att använda återvunnet glas tvingas glasbruken istället göra ofärgat glas av sand, soda och kalk. Något som kräver mer energi och orsakar större koldioxidutsläpp.

Pappersförpackningar

Dina gamla förpackningar blir till nya förpackningar eller andra saker av papper. Pappersfibrerna kan återvinnas upp till sju gånger! Skölj gärna ur dina förpackningar innan du lämnar dem till återvinning så slipper du kladd och lukt. Ta också bort korkar av plast och liknande. Plastdelen som sitter kvar på exempelvis mjölkpaketet kan vara kvar. Den tas bort i behandlingsprocessen. De pappersfibrer som inte längre kan återvinnas bränns upp tillsammans med plastrester från till exempel insidan av mjölktetror.

Plastförpackningar

I behållaren för plastförpackningar ska du, som namnet antyder, bara lämna förpackningar av plast och inga andra plastsaker. Diskborsten till exempel ska du kasta i soppåsen. Om du lämnar den på återvinningsstationen kommer den ändå att sorteras ut och brännas istället för att återvinnas – men den får göra en lång, onödig resa först.

Plastförpackningarna sorteras utifrån vilken typ av plast de innehåller. Sen mals de ned till ett material som man tillverkar nya plastprodukter av. Det kan bli allt ifrån möbler till plaströr och nya plastförpackningar. Visste du förresten att det tar 450 år för en plastflaska att brytas ned i naturen?

Tidningar

De flesta trycksaker räknas som ”Tidningar och broschyrer” – men det finns några undantag. Kuvert, post it-lappar och plastat papper ska du slänga i vanliga soppåsen. De innehåller klister som förstör pappersmassan vid återvinningen. Du behöver inte ta bort häftklamrar och spiralbindningar. Det görs på pappersbruket.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.