Trädgårdsavfall

Här kan du läsa om vart du kan lämna trädgårdsavfall. Du kan lämna det på en återvinningscentral. Bor du i en villa eller har ett fritidshus, så kan du beställa en säck för trädgårdsavfall som du får hämtad av oss.

Villor som är en samfällighet, flerfamiljshus och verksamheter kan inte beställa en säck för trädgårdsavfall.

Exempel på trädgårdsavfall är:

  • Fallfrukt
  • Gräs & löv
  • Kottar
  • Ris & grenar
  • Stubbar & rötter
  • Mossa

Om du vill att vi hämtar ditt trädgårdsavfall kan du som är villa- eller fritidshusägare beställa en säck för trädgårdsavfall på vårt kontor Stuvarvägen 17 i Sundsvall eller på någon av våra återvinningscentraler. Säcken kostar 100 kronor och rymmer 1000 liter. Vi debiterar säcken på din nästa ordinarie faktura.

Villor som är en samfällighet, flerfamiljshus och verksamheter kan inte att beställa en säck för trädgårdsavfall.

Du kan inte spara säckar till ett senare hämtningstillfälle. Säckar du beställer inför höstens hämtning går inte att använda kommande hämtning under våren och tvärt om.

Vi samlar in säckar med trädgårdsavfall med start på:

  • Våren vecka 22.
  • Hösten vecka 43.

Ställ säcken inom tre meter från vägen när det är dags för hämtning. Undvik att ställa den under ett träd eller dylikt eftersom säcken lyfts upp med en kran. Trädgårdsavfallet går till förbränning och blir till el och fjärrvärme.

Invasiva växter är arter som inte naturligt hör hemma i vår natur och sprider sig så snabbt att de tar över på bekostnad av de inhemska växterna. Det hotar den biologiska mångfalden och vi behöver göra det vi kan för att hindra dem från att sprida sig mer.

Lupin är den vanligaste invasiva växten där vi bor men det finns flera andra. Du kan se hur de ser ut på bilderna här nedanför.

Om du har invasiva växter du vill bli av med, ska du inte lägga dem på komposten, utan i en noggrant ihopknuten soppåse i soporna. Det går också bra att lämna invasiva växter på samtliga återvinningscentraler i Sundsvalls kommun. Förpacka dem noga och prata med personalen så hjälper de dig.

Invasiva arter (Naturvårdsverket)
Film om invasiva växter (Naturvårdsverket)

Invasiva växter: lupin, jätteloka, parkslide, jättebalsamin, vresros och skunkkalla

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.