Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan du lämna på en återvinningscentral. Du som bor i villa kan också köpa en säck för trädgårdsavfall på någon av våra återvinningscentraler. Du kan alltså bara köpa hämtning av trädgårdsavfall från en- och tvåfamiljshus, om du är en enskild villaägare och inte tillhör en samfällighet.

Om du vill att vi hämtar ditt trädgårdsavfall kan du som är villaägare köpa en storsäck (1000 liter) för trädgårdsavfall på vårt kontor på Stuvarvägen 17 eller på någon av våra återvinningscentraler.

Du kan inte spara säckar till ett senare hämtningstillfälle. Säckar du köper inför höstens hämtning går alltså inte att använda nästkommande vårhämtning och tvärt om.

Vi samlar in säckar med trädgårdsavfall med start under vecka 22 på våren och vecka 43 på hösten. Säckar som du köper mellan vecka 23 och 42 hämtar vi med start vecka 43. Till vårens hämtning kan du köpa säckar från 1 april, fram till och med vecka 21. Dessa hämtar vi med start vecka 22. Du kan bara köpa hämtning av trädgårdsavfall från en- och tvåfamiljshus som inte tillhör en samfällighet.

Vi debiterar 100 kr (per säck) på din nästa ordinarie faktura. Ställ säcken inom tre meter från vägen när det är dags för hämtning. Undvik att ställa den under ett träd eller dylikt eftersom säcken lyfts upp med en kran. Trädgårdsavfallet går till förbränning och blir till el och fjärrvärme.

Trädgårdsavfallet går till förbränning och blir till el och fjärrvärme. Om du har en egen trädgårdskompost kan du naturligtvis kompostera ditt eget trädgårdsavfall. Tänk på att en trädgårdskompost inte får användas för matavfall. Kom också ihåg att ta bort säckar och snören när du lämnar ditt trädgårdsavfall på återvinningscentralen.

  • Fallfrukt
  • Gräs
  • Kottar
  • Kvistar och grenar
  • Löv
  • Mossa
  • Ris och sly
  • Växter

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.