Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan du lämna på en återvinningscentral. Du som bor i villa kan också köpa en säck för trädgårdsavfall på vårt kontor på Stuvarvägen 17, på Kretsloppsparken eller Johannedals återvinningscentral.