Sophämtning

Läs mer om din sophämtning här. Bland annat vad som ska i soppåsen och vad som är ditt ansvar som fastighetsägare.

Ha tunnan utställd från 06.00 till 18.00 på tömningsdagen. Sopbilen kommer även på röda dagar. Tunnorna ska stå med hjulen mot vägen, alltså öppningen bort från vägen.

Av arbetsmiljöskäl ber vi dig dra ut dina tunnor till närmaste farbara väg och ställa dem max två meter från vägen. Om sophämtarna skulle behöva gå in på varje gård och hämta tunnorna skulle sophämtningen vara ett mycket tungt och besvärligt jobb.

Sopbilarna är mer än tio meter långa och  behöver vägar som klarar av så stora och tunga fordon. Vägarna behöver dessutom vara skottade och sandade och fria från kvistar och grenar som hänger ner. Det är viktigt att både vägen och platsen för tunnorna är skottad och sandad vintertid. Om inte vägen är farbar behöver du rulla fram dina tunnor till närmaste farbar väg.

Eftersom sikten från en sopbil är begränsad är det inte lämpligt att backa av säkerhetsskäl. Därför finns det också krav på att det ska finnas en vändplan på vägar där vi kör in med sopbilen. Vändplan för en sopbil ska ha en diameter av 18 meter. Alternativet till det kan vara en trevägskorsning där man kan göra en så kallad T-vändning. Det är chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte.

Rengör din tunna regelbundet och paketera soporna så att de inte fryser eller kilar fast eller försvårar tömningen på annat sätt. Särskilt viktigt är det att paketera aska, sågspån och annat material som dammar, innan du tömmer det i soptunnan. Om det är aska du ska slänga, låt den svalna ordentligt först.

Opaketerad aska och annat dammigt material är ett arbetsmiljöproblem för chaufförerna som tömmer din soptunna. Hjälp dem, och håll din soptunna renare, genom att lägga materialet i en soppåse och stänga den noggrant innan du slänger den.

I den gröna tunnan ska du slänga det som är brännbart: papper, plast, saker av trä och textilier. Till exempel diskborsten, dammsugarpåsen, trasor, blöjor och kuvert. Förpackningar och tidningar ska du lämna på en återvinningsstation.

Ibland blir sopbilen försenad. Ofta beror det på vädret men det kan också bero på att en sopbil har gått sönder eller att något annat har försenat vår planerade runda. Om du inte fått soporna hämtade på din vanliga dag, låt tunnan stå kvar vid tömningsplatsen och kontakta vår kundservice, 020-120 25 00, för mer information.

De saker som du slänger i din gröna tunna ska vara saker av plast, trä eller något annat som kan brinna. Saker som är gjorda av glas eller metall ska du inte slänga i den gröna tunnan. Sopbilen har två fack, ett för det ”vanliga” restavfallet och ett för matavfallspåsarna.

På Korstaverket töms restavfallet och en kran lyfter in dem i elden. När sopor bränns bildas en stor mängd giftiga gaser. Röken renas sedan från gifterna. Värmen som bildas blir till fjärrvärme som värmer tusentals byggnader i Sundsvall. Även el produceras när soporna bränns.

Brun och grön tunna som står längs grusväg

Ställ tunnorna med draghandtaget och hjulen vända mot vägen.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.