Sophämtning

Läs mer om din sophämtning här. Bland annat vad som ska i soppåsen och vad som är ditt ansvar som fastighetsägare.

Ha tunnan utställd från 06.00 till 18.00 på tömningsdagen. Sopbilen kommer även på röda dagar. Tunnorna ska stå med hjulen mot vägen, alltså öppningen bort från vägen.

Av arbetsmiljöskäl ber vi dig dra ut dina tunnor till närmaste farbara väg och ställa dem max två meter från vägen. Om sophämtarna skulle behöva gå in på varje gård och hämta tunnorna skulle sophämtningen vara ett mycket tungt och besvärligt jobb.

Sopbilarna är mer än tio meter långa och  behöver vägar som klarar av så stora och tunga fordon. Vägarna behöver dessutom vara skottade och sandade och fria från kvistar och grenar som hänger ner. Det är viktigt att både vägen och platsen för tunnorna är skottad och sandad vintertid. Om inte vägen är farbar behöver du rulla fram dina tunnor till närmaste farbar väg.