Sopor från sommarstugan

De flesta sommarstugor i kommunen har egna soptunnor, några få använder gemensamma behållare. Du kan se när sopbilen kommer via funktionen ”När kommer sopbilen”.

När det är dags för tömning ställer du ut din tunna vid närmaste farbara väg. Det innebär att vägen behöver vara fri från nedhängande kvistar och grenar och klara av att bära en stor, tung sopbil hela säsongen. Tunnorna töms under perioden 1 maj till 30 september. Vid säsongens slut får du en sista tömning din nästkommande ordinarie tömningsdag i oktober månad. Därefter kan du ställa undan tunnan. Använder du stugan enstaka tillfällen kan du beställa hämtning av extrasäck.

Beställ hämtning av extra säck

Om du använder din stuga året runt behöver du beställa ett året-runt-abonnemang. Då kan du också sortera matavfall från sommarstugan. Kontakta kundservice, kundservice@msva.se eller 020-120 25 00, så hjälper vi dig.

De allra flesta sommarstugor har egna soptunnor. Ett litet antal sommarstugor fortsätter använda gemensamma tunnor eller containrar. Det kan till exempel vara stugor som ligger på öar eller där det inte finns någon bilväg. Dessa tunnor och containrar är bara till för sommarstugor och inte för året-runt-boende eller förbipasserande. För att inte obehöriga ska kunna slänga sopor på din och andra sommarstugeägares bekostnad så är alla containrar låsta. Du som använder container behöver därför kvittera ut en nyckel. Nyckel kvitterar du ut hos på Stuvarvägen 17. Öppettider: 08.00-11.30 och 12.30-16.00.

Du har rätt att använda din soptunna vid sommarstugan till och med 30 september. Det innebär att du får en sista tömning din nästkommande ordinarie tömningsdag i oktober månad.

Ett syfte med att införa egna tunnor vid sommarstugor är att öka källsorteringen. Plockanalyser har visat att det slängs betydligt mer förpackningar i de gemensamma soptunnorna än hos villahushåll och flerfamiljshus.

För att kunna sortera matavfall behöver du skaffa ett året runt-abonnemang till din stuga. Kontakta vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Tidningar och förpackningar ska du lämna på en återvinningsstation. De finns ofta i närheten av en mataffär så passa gärna på att lämna förpackningarna till återvinning när du ändå ska åka till affären. Grovavfall och farligt avfall lämnas på en återvinningscentral. Hitta en återvinningsstation nära dig.  

Dra in tunnan på din tomt när säsongen är slut. Om du lämnat sommarstugan för säsongen kanske du kan be en granne om hjälp.

Nej. Bara där det inte är praktiskt möjligt att ha egna tunnor kommer de gemensamma tunnorna att finnas kvar.

Ställ tunnan med draghandtaget och hjulen vända mot vägen. Det underlättar för våra chaufförer.

Tunnan töms varannan vecka. Dra fram din tunna till en farbar väg när du behöver få den tömd. Läs mer om vad som menas med "farbar väg".

Kontakta kundservice så hjälper vi dig att kontrollera vad det kan bero på. 020-120 25 00.

Vissa sommarstugeägare kan, av praktiska skäl, inte få en egen tunna. Dessa kommer att fortsätta använda gemensamma grå tunnor. Kontakta kundservice, 020-120 25 00, så kan vi kontrollera om du är en av dem som kommer att fortsätta med en gemensam lösning, eller om det finns en annan förklaring till varför du inte fått någon egen tunna.

Kontakta kundservice så hjälper vi dig att kontrollera vad det kan bero på. 020-120 25 00.

Använd funktionen "När kommer sopbilen?" och se när sopbilen kommer till dig.

Om du inte använder din stuga och därför inte behöver någon sophämtning måste du ansöka om avgiftsbefrielse. Det gör du genom att fylla i en särskild blankett och skicka in den till oss innan den 1 april. Om du använder stugan, även om du bara använder den lite, så måste du betala avgiften. Det är inte tillåtet att ta med soporna till en annan bostad. Det skulle inte innebära att du slipper avgiften. Om du har slambrunn, kommer den inte heller att tömmas under tiden för uppehållet.

Ansökan om avgiftsbefrielse sommarstuga

Har du ett utedass vid din sommarstuga och vill ta hand om latrinen själv? Då ska du skicka in en ansökan senast måndag den 30 april till miljökontoret, för att de ska hinna handlägga ärendet innan vi skickar fakturan (sommarstuga utan ansluten WC får automatiskt betala latrinavgift).

Ansökningsformuläret hittar du på sundsvall.se/slamlatrin

Vi hämtar latrintunnor under vecka 19, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 40 och 42. För att vara säker på att du inte missar hämtningsturen, låt tunnan stå framme från måndagmorgonen på den plats där de gemensamma grå tunnorna eller containern fanns.

Tunnan får inte väga mer än 15 kg, för att minska tunga lyft enligt Arbetsmiljöverket. Det motsvarar ungefär en halvfull tunna om den innehåller både kiss och bajs. Fram till midsommar hämtar vi den påbörjade ”fjolårstunnan”.

I ett latrinabonnemang ingår två latrintunnor. Har du behov av att skicka fler än två tunnor och har någon kvar sedan tidigare, kan du som har ett aktivt abonnemang köpa ett årsmärke hos Ragn-Sells, Gärdevägen 3, vardagar 7.00-9.00, 13.00-15.00. Vi hämtar bara märkta tunnor.

För att starta ett nytt latrinabonnemang, hör av dig till vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Priser för latrinhämtning

Latrinhämtning (2 st årsmärkta behållare) 1900 kr/period
Extra årsmärkta latrinbehållare 900 kr/st
Extra årsmärke för att nyttja tidigare köpt behållare** 450 kr/st

**Endast tillgänglig för kunder med aktiva latrinabonnemang.

Har du ett utedass vid din sommarstuga och vill ta hand om latrinen själv? Då ska du skicka in en ansökan senast måndag den 30 april till miljökontoret, för att de ska hinna handlägga ärendet innan vi skickar fakturan (sommarstuga utan ansluten wc får automatiskt betala latrinavgift).

Ansökningsformuläret hittar du på sundsvall.se/slamlatrin

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.