Sortera på rätt sätt

Här kan du läsa om hur du sorterar ditt avfall. Mycket av det du slänger kan komma till nytta på men då behöver du först sortera det rätt. En del saker ska till gröna eller bruna tunnan, en del behöver inte slängas alls, utan går att återanvända. Annat ska till återvinningscentralen och många saker ska till återvinningsstationen.

Om du är osäker på hur du ska sortera kan du ta hjälpa av källsorteringskartan.

Det är skillnad på en återvinningsstation och en återvinningscentral. Återvinningscentraler är bemannade och där kan du lämna grovsopor av olika typer men även farligt avfall och saker som kan återanvändas. MittSverige Vatten och Avfall är ansvariga för återvinningscentralerna. Kostnaden för att få lämna avfall på en återvinningscentral ligger inbakad i avfallstaxans fasta årsavgift.

På en återvinningsstation lämnar man bara tidningar och förpackningar. För varje förpackad vara som du köper ingår en förpackningsavgift i priset. Den finansierar skötseln av återvinningsstationerna och att förpackningarna återvinns på rätt sätt.

Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar för alla återvinningsstationer.
Förpackningsinsamlingen

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.