Farligt avfall från verksamhet

Farligt avfall kan vara skadligt för människor och miljön och ska alltid sorteras ut och förvaras för sig. Vad som räknas som farligt avfall framgår av avfallsförordningen.

Exempel: Spillolja, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, batterier, färgrester, lösningsmedel.

Det finns särskilda regler för förvaring, transport och dokumentation av farligt avfall. Vad gäller förvaring är grundregeln att farligt avfall ska förvaras låst och skyddat från regn och snö. Det ska också förvaras så att spill inte kan spridas till omgivningen. Se över om du verkligen behöver använda farliga kemikalier eller om du kan välja miljömärkta produkter.

Du får transportera farligt avfall själv – men max 100 kg eller 100 liter per år, inklusive elavfall (efter anmälan till länsstyrelsen). Över denna mängd krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med en anmälan, till exempel om det handlar om avfall som innehåller asbest. Allt farligt avfall som fraktas yrkesmässigt av en transportör kräver så kallade transportdokument. Företag får inte lämna farligt avfall på MittSverige Vatten & Avfalls återvinningscentraler.

Exempel: Använda sprutor, kanyler, insulinpennor, lansetter, skalpeller, akupunkturnålar, piercing- och tatueringsverktyg. Material med blod eller andra kroppsvätskor.

Verksamheter där riskavfall skapas kan vara vårdinrättningar och privata läkar- eller tandläkarmottagningar, veterinärer, laboratorier, mani- och pedikyrister, tatuerare, piercare, akupunktörer och fotvård.

Riskavfall ska transporteras som farligt avfall. Det innebär att det ska samlas upp i punktionssäkra, slagtåliga, fukttäta förpackningar av ett material och med en utformning så att avfall eller smittämnen inte kan läcka ut när de hanteras. Förpackningarna märks: ”riskavfall” eller ”skärande/stickande/smittförande avfall”.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.