Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall kan vara skadligt för människor och miljön och ska alltid sorteras ut och förvaras för sig. Vad som räknas som farligt avfall framgår av avfallsförordningen.

Avfallsförordningen Riksdagens webbplats

Farligt avfall

Det finns särskilda regler för förvaring, transport och dokumentation av farligt avfall. Farligt avfall ska förvaras låst och skyddat från regn och snö. Det ska också förvaras så att spill inte kan spridas. Se över om du verkligen behöver använda farliga kemikalier eller om du kan välja miljömärkta produkter. Exempel på kemikalier som räknas som farligt avfall är:

 • Spillolja
 • Rengöringsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Batterier
 • Färgrester
 • Lösningsmedel

Du som verksamhetsutövare får transportera farligt avfall själv, men max 100 kg eller 100 liter per år, inklusive elavfall. Du måste först göra en anmälan till länsstyrelsen. Över denna mängd krävs ett tillstånd från länsstyrelsen.

Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med en anmälan, till exempel för avfall som innehåller asbest. Allt farligt avfall som fraktas yrkesmässigt av en transportör kräver transportdokument. Företag får inte lämna farligt avfall på MittSverige Vatten och Avfalls återvinningscentraler.

Riskavfall

Riskavfall från verksamheter ingår inte i det kommunala monopolet vilket innebär att avfallet ska hanteras av aktörer på den öppna marknaden. För riskavfall från privatpersoner gäller kommunalt monopol vilket innebär att det ska lämnas till MittSverige Vatten och Avfall. Exempel på riskavfall:

 • Använda sprutor
 • Kanyler
 • Insulinpennor
 • Lansetter
 • Skalpeller
 • Akupunkturnålar
 • Piercing- och tatueringsverktyg
 • Material med blod eller andra kroppsvätskor

Exempel på verksamheter där riskavfall skapas:

 • Vårdinrättningar
 • Läkar- och tandläkarmottagningar
 • Veterinärer
 • Laboratorier
 • Mani- och pedikyrister
 • Tatuerare
 • Piercare
 • Akupunktörer
 • Fotvård

Riskavfall ska transporteras som farligt avfall. Det ska samlas upp i punktionssäkra, slagtåliga, fukttäta förpackningar. Materialet och utformningen ska göra att avfall eller smittämnen inte kan läcka ut när de hanteras. Förpackningarna märks: ”riskavfall” eller ”skärande/stickande/smittförande avfall”.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.