Matavfall från verksamheter

Det är fastighetsägaren som väljer om det ska sorteras matavfall i din fastighet. Att sortera matavfall är bra, både för miljön och plånboken. Matavfallet som ni slänger i bruna tunnan kostar inget att få hämtat.

Så här sorterar ni

För att börja sortera matavfall behöver ni skaffa påsar och påshållare. De finns ofta att köpa där ni köper ert städmaterial, eller hos en grossist. Släng allt matavfall i papperspåsar som är anpassade för blöta matrester. Om ni har mycket och blött matavfall går det också bra att använda bioplastpåsar. Både papperspåsar och bioplastpåsar måste uppfylla kraven enligt certifieringen EN 13432.

När ni sorterar matavfall får ni en eller flera bruna tunnor att slänga påsarna i. Om ni använder papperspåse, rulla ihop påsen så att den håller tätt i tunnan. Tänk också på att inte fylla påsen för mycket.

Sopbilen har två fack, ett för det ”vanliga” restavfallet och ett för matavfallet. Restavfallet körs iväg för att eldas på Korstaverket och av matavfallet produceras biogas som sedan uppgraderas till fordonsgas. Fordonsgasen som produceras kan du tanka både i Härnösand och Sundsvall, Gärde.

Påsen och utrustning

Det finns olika typer av utrustning för sortering av matavfall. Vi rekommenderar att i första hand använda papperspåsar. Om ni har mycket och blött matavfall går det också bra att använda bioplastpåsar. Det räcker inte med att pappers- och bioplastpåsar påstås vara helt nedbrytbara, de måste uppfylla kraven enligt certifieringen EN 13432. Det är viktigt för att vi ska kunna vara säkra på att påsarna inte blir ett problem i tillverkningen av biogas. Eftersom olika företag har olika behov är det ni som abonnerar på sophämtning som ska skaffa rätt påsar och påshållare.

Påshållare med papperspåse

Den här typen av utrustning fungerar bra om ni har mindre mängder matavfall. Påsen är extra förstärkt och anpassad för blött matavfall, men låt gärna matavfallet rinna av innan ni slänger det.

Behållare med bioplastpåse

Bioplastpåsar är bra om ni har stora mängder matavfall och om ni har mycket blött matavfall. Det finns flera olika leverantörer av utrustning för sortering av matavfall, bland annat:

Den bruna tunnan

Det bästa är att ställa den bruna tunnan i ett kylt soprum men det är inget krav. Det viktiga är att ställa tunnan så att problem med lukt, kladd och andra besvär kan undvikas. För att förhindra lukt och att påsarna fryser fast bör tunnan tvättas regelbundet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.