Producentansvar

Producentansvaret innebär att den som producerar en vara ansvarar för att varan samlas in, transporteras bort, återvinns eller återanvänds på ett miljövänligt sätt.

Tanken med producentansvaret är att det ska få producenter att ta fram produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller giftiga ämnen.

Exempel på förpackningar

 • Ketchupflaskor
 • Mjölkförpackningar
 • Glasflaskor
 • Tvålflaskor
 • Konservburkar.

Alla företag ska enligt lag sortera ut sina förpackningar av plast, metall, färgat och ofärgat glas och papper. Företag kan gratis lämna in sina förpackningar  hos Stena Recycling på Svetsarvägen 8 i Timrå.

Det är tillåtet att själv transportera förpackningarna och det behövs inget tillstånd förutsatt att det handlar om under 10 ton eller 50 kubikmeter om året. Det går förstås också bra att köpa tjänsten av något företag på den öppna marknaden.

Om ditt företag har stora mängder förpackningar kanske du kan få betalt för materialet! Ta gärna in offerter från några olika entreprenörer. Obs! Företag och verksamheter får inte lämna förpackningar på återvinningsstationerna. De är bara till för privatpersoner.

Det är mer än förpackningar som kan sorteras och återvinnas, även om man inte måste enligt lagen. Det kan vara så att ni dessutom kan få betalt om det finns en efterfrågan för ett visst material på marknaden. Kontakta gärna ett återvinningsföretag för att få hjälp med vad din verksamhet kan sortera ut.

Exempel på elavfall

 • Datorer
 • Kassaapparater
 • Telefoner
 • Vitvaror
 • Verktyg
 • Ljuskällor
 • Brandvarnare
 • Rökdetektorer.

Allt som behöver sladd eller batteri för att fungera räknas som elavfall. Det ska sorteras och skiljas från annat avfall. De flesta elektriska och elektroniska produkter omfattas av producentansvar, vilket innebär att producenterna har ett ansvar för insamlingen och återvinningen. Det elavfall som inte omfattas av producentansvar ska lämnas till återvinningsföretag eller certifierad förbehandlare. Läs mer på www.elkretsen.se.

Alla återförsäljare av elutrustning måste samla in elavfall i butik. Det vill säga, en konsument som köper något ska också kostnadsfritt kunna lämna tillbaka motsvarande typ av produkt.

Det gäller också smått elavfall (inte större än 25 cm). Detta under förutsättningen att butiken har en försäljningsyta för elutrustning på minst 400 kvadratmeter. Återförsäljare måste informera i butiken om att de tar emot elavfall. De måste också lämna elavfallet till ett godkänt insamlingssystem.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.