Verksamhetens ansvar

Här kan du läsa om hur verksamheter måste sortera enligt lag, men också annan viktig ekonomisk och miljömässig information.

Enligt miljöbalken ska du som verksamhetsutövare:

  • ha kunskap om avfallet från verksamheten och om vilka regler som gäller
  • genomföra rimliga åtgärder för att skydda miljö och hälsa
  • utnyttja möjligheterna till återvinning och återanvändning
  • hushålla med råvaror och energi.

Återvinn mer – släng mindre

Du kan minska mängden sopor genom att se över inköpen och öka återanvändningen, till exempel genom att se till att eventuellt restmaterial kan komma till nytta. Så mycket som möjligt ska lämnas till återvinning. Det avfall som ändå uppstår ska sorteras.

Det du slänger blir vår arbetsmiljö

Sophämtarna har ofta ett tungt och besvärligt arbete. Därför finns det regler för hur soprum ska vara inredda och hur själva hämtningen får ske. Broschyren ”Handbok för avfallsutrymmen” finns att ladda ner och innehåller tips och information som kan vara till hjälp. Om du hyr din lokal, ställ krav på bra och användarvänliga soprum.

Handbok för avfallsutrymmen (extern länk till Avfall Sveriges webbplats)

Transporter

Vissa typer av avfall omfattas av det kommunala monopolet och måste hämtas av oss på MittSverige Vatten och Avfall. Annat kan hämtas av den entreprenör som du själv väljer. I särskilda fall kan du själv transportera avfall, men det kan behövas tillstånd från länsstyrelsen.

Om du köper transporttjänster, kontakta transportören för besked om priser och om vilken sortering och dokumentation och så vidare som kan krävas och om hur det du slänger måste paketeras. Oftast väljer transportören var de kör det du slänger, men du kan också själv välja vem som ska ta emot avfallet med hänsyn till pris med mera.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.