Avfallsplan

Mindre avfall, mer återvinning och återanvändning, mindre spridning av miljögifter, ökad service.

Många av dagens miljöproblem beror på hur vi producerar och konsumerar. Hanteringen av avfall har blivit effektivare men mängden ökar hela tiden. Det är viktigt att försöka minska mängden och se till att det avfall som ändå blir till tas om hand på ett bra sätt.

Avfallsplan 2015-2020

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.