Avfallsplan för Sundsvalls kommun

I Sundsvalls kommuns avfallsplan kan du läsa hur kommunen vill minska avfallsmängderna, öka återvinning och återanvändning, minska spridning av miljögifter och öka servicen.

Många av dagens miljöproblem beror på vårt sätt att producera och konsumera. Hanteringen av avfall har blivit effektivare men mängden avfall ökar ständigt. Det är viktigt att försöka minska mängden och se till att det som ändå uppkommer tas om hand på ett bra sätt.

I avfallsplanen finns föreskrifter för avfallshanteringen. Där kan du se vilka skyldigheter och vilket ansvar som olika aktörer eller parter har. Till exempel: Vad har kommunen för ansvar? Vad är dina skyldigheter som fastighetsägare?

Föreskrifterna är också ett verktyg för att styra hanteringen av kommunaltavfall, en rättslig grund för att ta ut renhållningsavgift samt en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.

Sundsvalls kommuns avfallsplan 2020-2030 (Sundsvalls kommun)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.