Avgifter för vatten- och avfallstjänster 2019

Beslut om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster för 2019. Det föreslås en höjning även av avgifterna för avfallsverksamheten.

Styrelsen i Sundsvall Vatten AB har beslutat om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster för 2019. I Sundsvall byggs bostäder som aldrig förr och nya, attraktiva stadsdelar växer fram. För att säkerställa den viktiga dricksvattenförsörjningen i takt med utvecklingen byggs kapaciteten i vatten- och avloppsledningsnätet ut. Det finns också ett förändrat klimat att ta hänsyn till, vilket innebär att ledningarna måste anpassas för att klara av större mängder regn- och smältvatten.

– Det rör sig om marginella höjningar, runt en procent på VA-sidan. Rent generellt ser vi att avgifterna kommer att behöva höjas regelbundet framöver om vi ska fortsätta leverera hållbara VA-tjänster, säger Kim Ottosson styrelseordförande i MittSverige Vatten & Avfall AB.

Sundsvall, vatten- och avloppstjänster 2019:

Normal villa, Typhus A* höjs med 40 kr per år, från 7 160 kr till 7 200 kr.
Flerfamiljshus, Typhus B** höjs 552 kr per år, från 74 650 kr till 75 202 kr

Förslag på nya avgifter för avfallstjänster

Styrelsen i Reko Sundsvall AB föreslår en höjning av avgifterna för avfallstjänster inför 2019. Beslut fattas i kommunfullmäktige under hösten. I förslaget ligger ett beslut om investeringar i Johannedals återvinningscentral och att återta bemanningen i egen regi. Det handlar bland annat om att utöka ytor och strukturera om för att skapa ett bättre flöde för besökarna.

– Genom att återta bemanningen i egen regi även vid Johannedals återvinningscentral har vi större möjligheter att uppnå den höga servicenivå vi eftersträvar för våra kunder, säger Arianne Sundman, styrelseordförande i Reko Sundsvall AB.

Sundsvall, förslag avfallstjänster 2019:

Normal villa, höjs med 163 kr per år, från 1412 kr till 1 575 kr
Flerfamiljshus, 15 lägenheter, höjs med 1 290 kr, från 9 503 kr till 10 793 kr

Allmän bakgrund om taxorna för vatten- och avfallsverksamhet

Vatten- och avfallsverksamheten i Sverige är hårt reglerad. Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader.

*Typhus A – Villan är då ansluten till tjänsterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).
**Typhus B – Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.