Bättre sortering bland Sundsvallsborna

Under året har beteendet hos våra avfallskunder förändrats. Kunderna sorterar bättre vilket medför att mängden avfall minskar i både gröna och bruna tunnan. Förändringen kopplas till Covid-19.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det positivt att avfallet sorteras i större utsträckning säger Ulf Sjölinder, Styrelseordförande Reko Sundsvall.

Efter en vår och sommar med restriktioner runt Covid-19 märks nu en skillnad i avfallskundernas beteende. En större del avfall har lämnats till återvinningscentralerna istället för att kastas i gröna tunnan. Avfallet har även minskat i den bruna matavfallstunnan.

Det är högst troligt att man kan koppla det nya mönstret till Covid-19. Mer tid hemma har bland annat öppnat upp för fler besök vid våra återvinningscentraler, säger Ulf Sjölinder.

Mängden insamlat avfall från gröna och bruna tunnan har minskat med 400 ton respektive 100 ton. Mängden insamlat avfall vid våra återvinningscentraler har ökat med 2 100 ton.

Avfallstaxans konstruktion ses över

Avfallstaxans konstruktion innebär att kunden betalar utifrån mängden lämnat hushållsavfall i gröna och bruna tunnan. Att lämna avfall vid återvinningscentralerna ingår utan extra kostnad, trots att det medför en kostnad att få avfallet omhändertaget i nästa steg.

Under våren påbörjades en översyn av avfallstaxans konstruktion. Arbetet beräknas bli klart under våren 2021. Den nya trenden med ett nytt och förbättrat sorteringsmönster är en del som kommer att tas med i det arbetet.

Vi hoppas att den bättre sorteringen ska hålla i sig även när vi återgår till normala rutiner i vardagen framöver, säger Ulf Sjölinder.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.