Digital spegelbild – säkrare och mer effektivt

Ymer är namnet på en långsiktig satsning hos MittSverige Vatten & Avfall med målet att digitalisera viktiga anläggningssystem, skapa nya effektivare arbetssätt och lagra information på ett tillförlitligt sätt.

Projektet tog avstamp i en inventering inom verksamheten där anställda fick identifiera områden med förbättringspotential. Ett sådant område var en effektivare hantering av information kopplad till MittSverige Vatten & Avfalls anläggningar. Information om anläggningarna, hur de fungerar och dess många komponenter har historiskt lagrats i huvudet på våra medarbetare och i pärmar. Genom att digitalisera den kunskapen blir arbetet både säkrare och mer effektivt. Dessutom kan stora resurser sparas.

System som underlättar

Det första delmålet i projektet är att rätt information ska finnas på rätt plats i systemen. Petra Johansson, drifttekniker på Tivoliverket, berättar att ett väl fungerande digitalt informationssystem kan underlätta vardagen betydligt.

Våra anläggningar består av ett stort antal komponenter. Om något går sönder vid exempelvis en pumpstation kan vi med ett välfungerande system se exakt vilka delar som finns på platsen, utan att vara där. På så sätt kan vi planera insatsen, med rätt utrustning, och snabbare lösa problemet samtidigt som vi sparar resurser.

En katalysator för digital utveckling

En effekt av projektet är att det ska fungerar som en katalysator för att öka takten i digitaliseringen av viktiga delar i verksamheten.

Genom att digitalisera informationen om våra anläggningar och arbetsprocesser kan vi spara stora resurser. Vi tror det är en nyckel för att effektivisera vår kärnverksamhet säger Charlotte Ödegård, projektledare.

Med digitala tvillingar i siktet

Projektet är fortfarande i en inledande fas men ambitionerna är stora och på sikt kan anläggningarna få så kallade digitala tvillingar. Det är en digital kopia som speglar den fysiska anläggningen i realtid berättar Tomas Larsson, affärsområdeschef Vatten & Avlopp.

Allt som finns fysiskt i våra tre kommuner vill vi också ha i den digitala världen. Det ger oss bättre kontroll på våra anläggningar långsiktigt och hållbara förutsättningar för både drift och underhåll.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.