Vattenläcka, Alnö

Typ av driftstörning: Vattenläcka
Berörda gator/område: Närområdet Raholmsvägen, Dehlinsvägen och Fröst

Information

Vattenläckan på Raholmsvägen är lagad men följande områden/gator kan drabbas av störningar:
Närområdet Raholmsvägen, Dehlinsvägen och Fröst

Läckan är åtgärdad samt en ventil som orsakade problem i samband med detta arbete. Om vattnet i området är missfärgat så spola kallt vatten en stund. Vänta gärna med att tvätta kläder till dess att vattnet ser klart ut. Om problem uppstår med dåligt tryck eller mycket luft i vattnet kontakta oss. En vattentank finns vid infarten till Dehlinsvägen om behov uppstår.

Om du har frågor eller funderingar ring vår felanmälan, 020-120 25 10.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.