Vägavstängning, Centrum, Nybrogatan

Typ av driftstörning: Vägavstängning
Berörda gator/område: Nybrogatan runt järnvägsövergången

Information

Från måndag 10 september stängs följande gator av:
Nybrogatan runt järnvägsövergången

Avstängningen avser korsningarna Nybrogatan-Norra Järnvägsgatan och Nybrogatan-Södra Järnvägsgatan av. In- och utfart till Södra Järnvägsgatan 3-9 kan ske. Dock med begränsad framkomlighet.

Arbetet utförs normalt vardagar kl. 07.00–16.00 och beräknas bli klart vecka 48.

Avstängningen omfattar fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik. Följ trafikanvisningar på plats. Vi upp-manar alla att tänka på restider och alternativa vägar. Ledningsarbetet är en fortsättning på det arbete som pågått längs Sjögatan och Strandgatan sedan 2016.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och hoppas att du har förståelse för vårt arbete.

Läs mer på msva.se/nybrogatan
Vid frågor, kontakta kundservice på 020-120 25 00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.