Ledningsnätsinventering , Fagervik

Typ av driftstörning: Ledningsnätsinventering
Berörda gator/område: Glödenområdet

Information

Under veckorna 13-17 kommer vi att genomföra ledningsnätsinventering i detta område. Det kan innebära att personal från Mitt Sverige Vatten måste beträda er fastighet för att t ex titta i brunnar. Personalen är alltid klädd i varselkläder med MSVA logga.


Glödenområdet

Frågor angående detta besvaras av Kundservice 020-1202500

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.