Inventering av ledningsnät, Inventering av ledningsnät - Berglundaområdet i Sörberge

Typ av driftstörning: Inventering av ledningsnät
Berörda gator/område: Berglundaområdet i Sörberge

Information

Hej, vi inventerar ledningsnätet i ditt område fredag 8 september mellan klockan 9:00 till 11:00. Vi kan behöva stänga av vattnet kortare stunder. 


Berglundaområdet i Sörberge

Det kan betyda att vi måste gå in på din tomt för att bland annat titta i brunnar. Vår personal bär alltid varselkläder med MittSverige Vatten

Om du har frågor eller funderingar kontakta vår kundservice, kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.