Service av pantmaskin, Knävland

Typ av driftstörning: Service av pantmaskin
Berörda gator/område: Knävland 164

Information

Pantmaskin är ej i bruk på grund av service idag tisdag 7 mars klockan  11,00- 14,00


Knävland 164

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.