Service av pantmaskin, Kretsloppsparken

Typ av driftstörning: Service av pantmaskin
Berörda gator/område: Knävland 164

Information

Onsdag 7 september kommer det att utföras service av pantmaskinen mellan klockan 07,00-13,00.
Knävland 164

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.