Pantmaskinen är trasig, Kretsloppsparken

Typ av driftstörning: Pantmaskinen är trasig
Berörda gator/område:

Information

Pantmaskinen på Kretsloppsparken är trasig. Gäller: 2023-04-11, åter i bruk from 2023-04-12.


Vi väntar på reparatör.

Om du har frågor eller funderingar kontakta vår kundservice, kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.