Pantmaskin ur bruk-Åtgärdad, Kretsloppsparken

Typ av driftstörning: Pantmaskin ur bruk-Åtgärdad
Berörda gator/område:

Information

Pantmaskinen tillfälligt ur funktion. Inväntar service-personal


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.