Service av pantmaskin, Kretsloppsparken

Typ av driftstörning: Service av pantmaskin
Berörda gator/område:

Information

Onsdag 15 juni kommer pantmaskinen att vara stängd pga service.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.