Tryckstörningar i vattenleveransen, Laggarberg

Typ av driftstörning: Tryckstörningar i vattenleveransen
Berörda gator/område: Laggarberg

Information

På grund av underhållsarbete i Laggarbergs tryckstegring kan tryckförändringar förekomma i ledningsnätet. Felet beräknas vara avhjälpt under v47.


Laggarberg

Om du har frågor gällande detta kontakta kundservice på 020-1202500.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.