Spolning av avloppsledningar, Nolby

Typ av driftstörning: Spolning av avloppsledningar
Berörda gator/område: Hjortvägen 1-11

Information

Under vecka 43 utför vi spolning av avloppsledningarna och personal från Veolia kan behöva beträda er tomt under arbetet i följande gator/områden:


Hjortvägen 1-11

Vi spolar ledningarna för att det inte ska bli stopp i avloppet. Stäng gärna toalettlock under den här tiden eftersom det kan stänka upp vatten. Det kan också bullra och lukta. Om det luktar, fyll på vatten i golvbrunnar, toaletter och vattenlås.

Om du har frågor eller funderingar ring vår felanmälan, 020-120 25 10.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.