Spolning av avloppsledningar, Sörberge

Typ av driftstörning: Spolning av avloppsledningar
Berörda gator/område: Dalgatan 2-19, Färjvägen 9-35, Brunnsgatan 1

Information

Tisdag 21 November från klockan 08.00 till och med klockan 16.00 kommer vi att högtrycksspola avloppsledningarna i följande gator/områden:


Dalgatan 2-19, Färjvägen 9-35, Brunnsgatan 1

Vi spolar ledningarna för att det inte ska bli stopp i avloppet. Stäng gärna toalettlock under den här tiden eftersom det kan stänka upp vatten. Det kan också bullra och lukta. Om det luktar, fyll på vatten i golvbrunnar, toaletter och vattenlås.

Om du har frågor eller funderingar ring vår felanmälan, 020-120 25 10.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.