Service av pantmaskinen 22/3, Sundsvalls kommun

Typ av driftstörning: Service av pantmaskinen 22/3
Berörda gator/område: Gäller hela Sundsvalls kommun

Information

Måndag 22 mars klockan 13.30 - 16.30 är pantmaskinen på Kretsloppsparken stängd för service.
Gäller hela Sundsvalls kommun

Om du har frågor eller funderingar kontakta vår kundservice, kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.