Eget omhändertagande av latrin

Har du utedass vid sommarstugan och vill ta hand om latrinen själv?

Då ska du skicka in en ansökan till miljökontoret senast 5 maj , för att de ska hinna handlägga ärendet innan vi skickar fakturan (sommarstuga utan ansluten WC får automatiskt betala latrinavgift).

Ansökningsformuläret hittar du på sundsvall.se/slamlatrin

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.