Enklare att sortera ut förpackningar med fyrfackskärl

Det blir fyrfackskärl för insamling av förpackningar i direkt anslutning till villor och fritidshus. Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade 27 mars att det ska införas ett nytt system för fastighetsnära insamling av förpackningar.

Beslutet om fastighetsnära insamling kommer att underlätta mycket för våra kunder. Med fyrfackskärlen blir sorteringen både enklare och mer tillgänglig, säger Jonas Strandberg, affärsområdeschef för avfall på MittSverige Vatten och Avfall.

Idag återvinner vi som bor i Sundsvall runt 73 kilo förpackningar och tidningar per person och år. Med fastighetsnära insamling skapas bra förutsättningar för att återvinna ännu mer.

Det känns jättebra att bidra till att öka återvinningen i Sundsvall, det är ett både efterlängtat och spännande nytt uppdrag för oss. I runda slängar handlar det om cirka 52 000 kärl som ska köras ut till hushållen. Nu börjar vi att planera för hur införande av det nya systemet ska gå till, säger Jonas Strandberg.

För MittSverige Vatten & Avfalls kunder i Sundsvalls kommun innebär fyrfackssortering att alla villor och fritidshus kommer att få två 370-liters kärl, med fyra fack i varje kärl. I de åtta facken ska mat- och restavfall, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar samt färgat- och ofärgat glas läggas separat. Kommunerna kommer att få ersättning för sitt insamlingsarbete av producenterna så hela kostnaden för det nya systemet kommer inte att läggas på avfallstaxan.

Återvinningsstationerna kvar tills vidare

Det är nya bestämmelser i förordningen om producentansvar för förpackningar och avfallsförordningen som gör att kommunerna tar över ansvaret för förpackningsinsamlingen från 1 januari 2024. Innan fyrfackskärlen kommer på plats fortsätter hushållen precis som idag att sortera sina förpackningar vid kommunens återvinningsstationer.

Vi tar över ansvaret för tömning och skötsel av återvinningsstationerna i Sundsvalls kommun från 1 januari 2024, med målsättningen att det ska fortsätta att fungera som idag, säger Jonas Strandberg.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.