Ett år då våra medarbetare imponerat – och levererat

Det är med stolthet vi summerar det gångna året. Förväntningarna på 2022 var stora och trots att en kris avlöste en annan, har vi stabilt levererat de samhällstjänster vi ska. Fokus har legat på omvärldsbevakning och beredskap. Men det som kanske gläder oss mest är att vi äntligen fått mötas fysiskt igen.

Den successiva återgången till våra arbetsplatser efter pandemin gjorde att 2022 inleddes med höga förhoppningar. Tyvärr medförde invasionen av Ukraina en rad konsekvenser. Förseningar i leveranser, energikris, inflation, höjda räntor och brist på kemikalier. Omvärldsfaktorer som var omöjliga att styra över men som dagligen påverkade verksamheten på olika sätt.

Trots kontexten har vi stabilt levererat. Inte en enda gång har vi varit oroliga över att inte kunna leverera vatten i kranarna, säger Anneli Wikner, vd på MittSverige Vatten och Avfall.

Även om det är svårt att prata i positiva ordalag om kriser, är det ändå med glädje vi kan se att vi har tagit ytterligare några steg på vår digitaliseringsresa. Om det var mer eller mindre framtvingat under pandemin, har det nu varit högst frivilligt.

Många projekt att vara stolta över

Två projekt vi varit extra stolta över, som är sprungna ur vår omtanke om miljön, är den nya avfallstaxan och pilotanläggningen för kväverening. Från den 1 januari 2023 är avfallstaxan volymbaserad med behovstömning. Våra förhoppningar är att systemet både blir enklare att förstå och att det leder till att fler blir bättre på att sopsortera.

Vår pilotanläggning för kväverening i kallt avloppsvatten har satts i drift under 2022 och ligger vid Fillans avloppsreningsverk. Anläggningen är en del av ett projekt där vi tillsammans med andra aktörer ska öka kunskapen om kväverening av kallt avloppsvatten. Även om det idag inte finns några krav på kväverening i de avloppsreningsverk som ligger norr om Norrtälje, visar studier på ökad känslighet i Bottenhavet i takt med klimatförändringarna.

<q>Då kväve är med och bidrar till övergödning i sjöar och hav känns det tryggt att vi ligger i framkant</q>, säger Helge Sjödin, styrelseordförande i MittSverige Vatten och Avfall.

Vi ser med ödmjukhet på 2023

Vänder vi blickarna framåt, på 2023, vet vi att vi kommer fortsätta vår resa mot ett klimatneutralt 2030. Vi fortsätter även digitaliseringsresan i syfte att förenkla både för oss själva och våra kunder. Vi ser med spänning fram emot att bidra till
våra kommuners tillväxtmål, inte minst när det gäller den förestående satsningen på en industrietablering i Torsboda.

Vi ska också varmt välkomna och introducera nya styrelseledamöter i våra styrelser utifrån valet 2022, där syftet är att bibehålla det goda samarbetet över kommungränserna.

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Texten ovan är ett utdrag ur vår år års- och hållbarhetsredovisning för 2022.

Ladda ner vår års- och hållbarhetsredovisningen för 2022

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.