Ett lyft för Johannedals åvc

Trycket på Johannedals återvinningscentral har varit stort. Med 45 000 besökare 2017, på en anläggning dimensionerad för cirka 11 000, har köerna stundtals ringlat långa. MittSverige Vatten & Avfall har tagit över driften, utökat personalstyrkan och öppettider samt rustar upp för en effektivare återbruks- och avfallshantering.

Johannedals återvinningscentral tar varje år emot upp emot 45 000 besökare som vill sortera sitt avfall. Farligt avfall, grovsopor, trädgårdsavfall och återbruk – allt ska tas om hand på ett säkert, hållbart och effektivt vis. Men det stora trycket på anläggningen ställer höga krav på organisation och struktur, en utmaning som Daniel Andersson, ny enhetschef på Johannedals återvinningscentral, ser fram emot. ”Vi är taggade på att ta över Johannedal. Vi har gjort en liknande resa med Kretsloppsparken och det innebär stora förändringar. Kommunikation är  nyckeln, det gäller att alla är med på noterna – både kunder och personal”, säger Daniel Andersson.

Lätt att göra rätt

Daniel Andersson tog över som enhetschef på Kretsloppsparken 2016, och tillsammans med sitt team har han utvecklat verksamheten i allt från placering av återvinningsstationer, skyltning och kundbemötande. Nu har turen alltså kommit till Johannedal. ”Det ska vara lätt att göra rätt. Mycket handlar om rena logistikförändringar, att skapa ett tydlig och enkelt flöde för kunden att navigera i mellan återvinningsfraktionerna. Men det är minst lika viktigt att skapa en aktiv dialog med våra besökare. Ju mer vi hinner prata med kunden desto mer lär de sig. Dessa samtal gör det dessutom tydligare för oss vilka förändringar som kan underlätta för dem”, säger Daniel Andersson.

Svenska hushåll bra på återvinning

Svenska hushåll är generellt bra på återvinning. Åtta av tio personer lämnar förpackningar och tidningar till återvinning, och både hushåll och verksamheter fortsätter att öka sin källsortering, enligt en undersökning från Återvinningsbarometern i april 2018. Men Daniel kan se en ökning i vad kunden klassar som avfall, och hoppas att fler ska få upp ögonen för återbruk.

MittSverige Vatten & Avfall samarbetar med Erikshjälpen Second Hand, som säljer återvunna kläder och inredning till förmån för biståndsorganisationer runt om i världen. ”När media lyfter något så händer det grejer. Nu pratas det mycket om återbruk – det blev ju till och med årets julklapp 2018. Det hoppas jag kan ge effekt. Vi får in många saker som skulle kunna få ett nytt hem istället för att förverkas”, säger Daniel Andersson.

Ständig utveckling

För att kunna lyfta struktur och kundbemötande har sex nya medarbetare anställts på Johannedals återvinningscentral. Tillsammans ska de göra stora förändringar i rutiner kring hela anläggningen, inte minst när det kommer till hanteringen av farligt avfall. Men Daniel betonar att utvecklingen blir ett ständigt pågående arbete. ”Det finns alltid utrymme för förbättring. Den dagen vi slutar att utveckla verksamheten vill jag jobba med något annat.”

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.