Faktura för sophämtning vid fritidshus efter sommaren 2023

Den 1 januari 2023 förändrades avfallstaxan. Vi slutade då att väga dina sopor. Den nya taxan är volymbaserad med behovstömning. Du betalar därför en tömningsavgift varje gång du får soptunnan tömd.

Du blir därefter debiterad för antalet tömningar som vi gjort under perioden 1 maj till 30 september 2023.

Mer om avfallstaxan

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.