Kan jag välja att sortera matavfall i min sommarstuga?

Från 1 januari 2023 kan du skaffa en brun tunna och börja sortera matavfall i din sommarstuga. Beställ din bruna tunna via e-tjänsten Börja sortera matavfall eller kontakta vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Min faktura som jag fick i början av 2023 ser rörig ut, vad beror det på?

Den första fakturan som du får 2023 består av två delar: En del som gäller 2022, baserad på 2022 års taxa, och en del som gäller 2023, baserad på 2023 års taxa.

Jag har fått uppehåll i hämtning beviljat för min sommarstuga men behöver ändå betala en fast avgift. Varför? Förändrad avfallstaxa 2023

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsägare, även om man beviljats uppehåll i sophämtningen. Genom den fasta avgiften kan du till exempel åka till återvinningscentralerna utan att betala något vid besöket. Den fasta avgiften täcker också kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler.

Hur ska jag göra för att undvika att få min soptunna tömd de gånger jag inte har behov av det, om jag inte har möjlighet att ställa undan tunnan när sopbilen ska komma? Förändrad avfallstaxa 2023

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ställa fram tunnan om du vill ha den tömd och att dra undan den om du inte vill ha den tömd. Vill du inte ha din tunna tömd så måste du alltså dra undan den från hämtstället.

Vad kan vi som ägare av flerfamiljshus göra för att minska våra kostnader? Förändrad avfallstaxa 2023

Se över antal och storlek på era kärl så ni slipper att betala för att få halvfulla tunnor tömda i onödan. Att tömma fulla tunnor är bättre både ekonomiskt och miljömässigt. Om ni inte sorterar matavfall så skaffa en brun tunna och börja sortera. De bruna tunnorna har ingen kärlavgift och kostar ingenting att tömma. Behöver ni rådgivning, hör av er till vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Vad är kärlavgift i avfallstaxan 2023? Förändrad avfallstaxa 2023

I kärlavgiften ingår kostnaden för kärl och hämtning vid fastighetsgräns av innehållet som slängts i de gröna och bruna tunnorna, eller andra typer av behållare för restavfall och matavfall.

Vad är fast avgift i avfallstaxan 2023? Förändrad avfallstaxa 2023

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsägare. I den fasta avgiften ingår kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler samt drift av de bemannade återvinningscentralerna för grovsopor och farligt avfall från privathushåll.

Vad är tömningsavgift i avfallstaxan 2023? Förändrad avfallstaxa 2023

Den avgift som du betalar varje gång tunnan töms. Ställ bara ut tunnan när den är full. Den bruna tunnan för matavfall kostar inget att få tömd så ställ ut den varje gång det är tömning. Tömningsavgiften finansierar kostnader för att transportera bort och behandla det insamlade rest- och matavfallet. Alltså det som händer efter att sopbilen har tömt kärlen på innehåll.

Varför kallar ni det behovstömning när vi som ägare av flerfamiljshus inte kan välja att ställa ut tunnan mer sällan än en gång i veckan? Förändrad avfallstaxa 2023

Det ni istället kan göra är att se över antal och storlek på era kärl så ni slipper att betala för att få halvfulla tunnor tömda i onödan. Att tömma fulla tunnor är bättre både ekonomiskt och miljömässigt. Det är bara restavfall, alltså sånt som inte går att källsortera, som ska slängas i gröna tunnan. Till exempel så ska förpackningar och matavfall sorteras ut. Om ni inte sorterar matavfall så skaffa en brun tunna och börja sortera. De bruna tunnorna kostar ingenting att tömma. Behöver ni rådgivning, hör av er till vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Vad är spillvatten?

Spillvatten är det vatten som avleds via alla spillvattenledningar inne i huset – diskvatten, tvättvatten, badvatten och toaletter. Spillvatten leds till avloppsreningsverket för rening.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.