Hur kommer utbyggnaden att ske?

Utbyggnaden kommer att ske i tre etapper men redan under hösten 2021 börjar vi bygga en överföringsledning från Bergafjärden till Essviks avloppsreningsverk. Vi planerar att starta utbyggnaden i område A hösten 2022 och följande områden 2024-2026. Kartbild över områden A (Bodviken, Killingskär, Ållerviken, Marna, Bergafjärden), B (Björköviken, Björkvik, Björkön och Pråmviken) och C (Skrängstabodarna, Lerviken, Myrbodarna, Vikarbodarna) för utbyggnad av vatten och avlopp längs njurundakusten.  

Måste jag ansluta mig till både vatten och avlopp?

Om din fastighet ingår i verksamhetsområdet så kommer det att vara tvingande att ansluta sig kommunalt spillvattennät (avlopp). Att ansluta sig till kommunalt vatten behövs inte, om man har ett eget godkänt vatten (mer information kommer mer om det senare i projektet)

Vad kommer det att kosta att ansluta sig?

Anläggningsavgiften debiteras enligt då gällande VA-taxan, vilket gör att vi idag inte kan säga exakt vad varje enskild fastighetsägare kommer att få betala. Beräkna vad det idag kostar att ansluta din fastighet  

När ska jag betala kostnaden för anslutningen?

Fakturan för anslutningen kommer efter att vi på MittSverige Vatten & Avfall färdigställt din förbindelsepunkt och meddelat den till dig som fastighetsägare.

Hur lång tid har jag på mig att koppla in vatten och avlopp?

Inom två år från att vi på MittSverige Vatten & Avfall meddelat dig om din förbindelsepunkt.

Måste även en obebyggd tomt anslutas?

Om tomten ligger inom detaljplanerat område eller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp betalar man en anslutningskostnad för obebyggd tomt, men du behöver inte ansluta dig och bygga ledningar för en anslutning. Om/när tomten bebyggs så hör man av sig till oss.  

Jag äger flera intilliggande fastigheter, vad innebär det?

Fastighetsägaren betalar för en anslutning per fastighet, om den är inom verksamhetsområdet detaljplanelagt område oavsett om tomten är bebyggd eller inte. En möjlighet är att slå samman fastigheterna och göra en fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Fastighetsreglering kan ta tid, men det räcker för MittSverige Vatten & Avfall att du har skickat in ärendet till Lantmäteriet.

Hur mycket väger en slambil?

En slambil väger ungefär 15 ton när den är tom och ungefär 28 ton när den är lastad full.

Det ser ut som att det är slam kvar i brunnen efter heltöming. Vad kan det bero på?

I genomsnitt gör varje person av med ca 140 liter vatten per dag, så redan efter några dagar blir brunnen fylld med avloppsvatten och får ett tunt slamskikt som flyter på ytan.

Det ser ut som att det är slam kvar i brunnen efter tömning med avvattning. Vad beror det på?

Det kan se ut som att det är slam kvar efter att vi spolar tillbaka vattnet och slammet släpper från väggarna. Det kan också bero på din infiltration är mättad och att slam rinner tillbaka från den efter tömning.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.