Är det inte bättre att skydda fiskarnas liv i skärgården, och vårat badvatten genom att ta upp gifttunnorna i Sundsvall bukten som läcker ut och dödar fiskarterna och förorenar miljön första hand?

Näringsämnen som släpps ut från avlopp påverkar våra strandmiljöer nu och har gjort det under en längre tid. Påverkan sker oftast i grunda områden som är så viktiga för fiskars uppväxt och fortplantning. Risken att uppväxtmiljöerna skadas är störst där vattenomsättningen samtidigt är begränsad som exempelvis Björköfjärden. Tunnorna är en fråga för länsstyrelsen som just nu utreder vad som är bäst att göra utifrån miljösynpunkt. Än så länge är ämnena inneslutna i behållarna, men visst kan de vara en risk för livet i havet, men på ett annat sätt än föroreningar från avlopp. Det är viktigt att jobba med att minska utsläpp från alla påverkanskällor på våra recipienter, lokalt och i Östersjön.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.