Är det krav från 2024 att flerfamiljshus ska sortera ut sina förpackningar?

Gäller det i så fall även de som idag inte sorterar ut? Kravet på utsortering av förpackningsavfall gäller redan idag, för alla typer av hushåll. Det är inget nytt, kravet har gällt sedan 1994 när producentansvaret infördes. Kravet på att ha fastighetsnära insamling av förpackningsavfall införs dock först från och med 2027.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.