Är det möjligt att ”bipacka” ett rör för elkabel i diket vid vårt vägavsnitt?

Det är en fråga som vi får behandla på plats då vi bättre vet vad det innebär för våra arbeten.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.