Är det skillnad i avgift beroende på om fastigheten används permanent eller bara under några veckor?

Nej, anslutningsavgiften är densamma men brukningstaxan, löpande avgift, varierar beroende på hur mycket man nyttjar anläggningen.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.