Är det spikat hur ledningarna kommer att dras?

Detaljprojekteringen pågår och vissa områden är fastslagna genom lantmäteriförrättningar.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.