Är jag ansvarig för dagvattnet på min tomt? Förändrad avfallstaxa 2023

Varje fastighetsägare har ett ansvar att hantera det egna dagvattnet. Har du vidtagit någon åtgärd, byggt något eller på något annat sätt ändrat den ursprungliga marken behöver du se till att grannar eller det allmänna inte får olägenheter av dagvattnet. Mer om dagvatten på din tomt

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.