Behöver det sprängas på sista delen av Marnavägen ?

Vi håller för närvarande på med detaljprojekteringen för område A och Marnavägen sista del är ett sträcka som möjligen kommer att lösas med ”Frostfri teknik”. Det innebär att vatten och avloppsledningarna är försedda med värmekablar och dom förläggs grunt.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.