Det ser ut som att det är slam kvar i brunnen efter tömning med avvattning. Vad beror det på?

Det kan se ut som att det är slam kvar efter att vi spolar tillbaka vattnet och slammet släpper från väggarna. Det kan också bero på din infiltration är mättad och att slam rinner tillbaka från den efter tömning.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.