Förutom anslutningskostnad, hur ser de löpande kostnaderna ut?

Utifrån 2021 års VA-taxa så är de fasta kostnaderna för vatten och spillvatten 3 399 kr/år. Utöver det betalar man ca 27 kr/kubikm eterförbrukat vatten.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.