Gräver ni vatten- och avloppsledningar ända fram till mitt hus?

Vi gräver vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten, det vill säga där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Förbindelsepunkten ligger ofta vid fastighetsgränsen. MittSverige Vatten & Avfall ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten. Från förbindelsepunkten är det ditt ansvar att gräva in ledningar till din fastighet. Kontakta vår kundservice om du har frågor, telefon 020-120 25 00.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.