Har enligt kommunens krav investerat i en EKO box anläggning år 2010. Får jag någon kompensation?

Eftersom att anläggningen är äldre än 10 år så utgår ingen ersättning för onyttigbliven anläggning.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.